CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ APPVENUE

Tính năng nổi bật

Tính năng chấm công, báo nghỉ, xin đi muộn về sớm, tạo hội nhóm, sự kiện, tạo bình chọn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý công việc và nhân sự hiệu quả hơn.

Đăng tin tức dạng text, ảnh

Đăng tải tin tức dạng text, ảnh lên bảng tin và trong hội nhóm để các thành viên có thể xem, yêu thích và bình luận vào tin.

Tạo hội nhóm để trao đổi tin tức

Mỗi phòng ban, dự án đều có thể tạo hội nhóm và lựa chọn thành viên trong nhóm để đăng bài và comment, trao đổi công việc.

Tạo sự kiện, tạo bình chọn để mọi người tham gia, vote

Tính năng tạo sự kiện, tạo cuộc thăm dò ý kiến, bình chọn giữa toàn thể nhân viên hoặc trong nội bộ các phòng ban, dự án.

Chấm công, xem lịch sử chấm công

Nhân viên sẽ chấm công hàng ngày bằng ứng dụng thông qua mã QR Code. Xem lại lịch sử chấm công để kiểm tra ngày công, ngày phép và giờ đi muộn của mình

Báo nghỉ, xin đi muộn, về sớm

Nhân viên có thể gửi báo nghỉ hoặc xin đi muộn, về sớm với thông tin về thời gian và lý do nghỉ. Cấp quản lý sẽ nhận đơn và duyệt nghỉ ngay trên ứng dụng.

Xem bảng tin

Tin tức chung được đăng tải bởi doanh nghiệp sẽ được hiển thị trên bảng tin. Nhân viên có thể xem, yêu thích hoặc bình luận vào tin tức.

Màn hình ứng dụng

Màn hình các tính năng nổi bật của ứng dụng kết nối doanh nghiệp Aconnect

Tải ứng dụng

Tải ứng dụng trên App Store đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS và tải trên Google Play đối với hệ điều hành Android.