CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ APPVENUE

Tính năng nào thường sử dụng nhất trên ứng dụng sổ liên lạc vSchools?

Là phần mềm có nhiều tính năng, đâu là tính năng thường được nhà trường và phụ huynh sử dụng trên ứng dụng sổ liên lạc vSchools?

chi tiết

Ứng dụng sổ liên lạc vSchools cập nhật tính năng nhận xét mẫu

Ra đời với mục đích hỗ trợ cho hoạt động của nhà trường. Nay ứng dụng sổ liên lạc vSchools cập nhật tính năng nhận xét mẫu giúp cô giáo giảm thiểu thời gian.

chi tiết

Tính hữu ích của ứng dụng sổ liên lạc vSchools trong kết nối và quản lý

Ứng dụng sổ liên lạc vSchools với nhiều tính năng hữu ích giúp các đơn vị dạy học kết nối với phụ huynh và quản lý học sinh thuận tiện hơn.

chi tiết