CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ APPVENUE

Tính năng nào thường sử dụng nhất trên ứng dụng sổ liên lạc vSchools?

Là phần mềm có nhiều tính năng, đâu là tính năng thường được nhà trường và phụ huynh sử dụng trên ứng dụng sổ liên lạc vSchools?

chi tiết

Ứng dụng di động quản lý chấm công và truyền thông nội bộ

Aconnect là một ứng dụng di động không những giúp doanh nghiệp quản lý chấm công của nhân sự mà còn hỗ trợ truyền thông nội bộ.

chi tiết

Ứng dụng sổ liên lạc vSchools cập nhật tính năng nhận xét mẫu

Ra đời với mục đích hỗ trợ cho hoạt động của nhà trường. Nay ứng dụng sổ liên lạc vSchools cập nhật tính năng nhận xét mẫu giúp cô giáo giảm thiểu thời gian.

chi tiết